Vælg en side

+45 70 26 14 60

Hvis du vil vide mere om Dolenio

Kom i kontakt

Strandgårds alle 81

3600 Frederikssund

DK-Denmark

Skriv til os

Produktresume for Dolenio 1178 mg, glucosamin, filmovertrukne tabletter

 

Anvendelse: Symptomlindring ved mild til moderat slidgigt i knæene.
Hvis der ikke ses symptomlindring efter 2-3 måneder, bør fortsat behandling med glucosamin genovervejes.
Dosering: En tablet dagligt. Tabletten kan tages uafhængig af måltider.
Dolenio bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning.
Kontraindikationer: Dolenio må ikke anvendes af personer med skaldyrsallergi, da det aktive stof er udvundet fra skaldyr. Overfølsomhed over for det aktive stof eller for et eller flere af hjælpestofferne.
Særlig advarsel og forsigtighedsregler: Astmapatienter, der begynder på glucosamin behandling, bør være opmærksomme på potentiel forværring af astmasymptomer. Dette lægemiddel indeholder 151 mg natrium pr. dosis. Dette bør tages i betragtning ved behandling af personer, som er på natriumfattig diæt.
Interaktion med andre Lægemidler: Der er rapporteret om øget effekt af coumarin antikoagulanter f.eks warfarin ved samtidig indtagelse med glucosamin.
Gravid og amning: Dolenio bør ikke anvendes til gravide og bør ikke anvendes i amme perioden.
Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke mærkning. Forekommer svimmelhed eller sløvhed anbefales bilkørsel eller maskinbetjening ikke.
Bivirkninger: De hyppigste forekommende bivirkninger ved behandling med glucosamin er kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og diarré. Desuden er hovedpine, træthed, udslæt, hudkløe og rødme rapporteret. De rapporterede bivirkninger er sædvanligvis milde og forbigående.
Overdosering: I tilfælde af overdosering med glucosamin skal behandling standses og læge kontaktes.
Priser og pakninger, okt 2019: 90 stk. 259,00 kr.
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Blue Bio Pharmaceuticals Limited, Mercer Street, Lower Dublin, Ireland.
Dansk repræsentant: Junge ApS, Hvidovre Danmark (Pharmazan Pharmaceuticals ApS) tlf: +45 70 26 14 60. Produktresuméet er forkortet. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pharmazan Pharmaceuticals ApS
Maj 2019 MT: 37024