Vælg en side

+45 70 26 14 60

Hvis du vil vide mere om Dolenio

Kom i kontakt

Strandgårds alle 81

3600 Frederikssund

DK-Denmark

Skriv til os

Produktresumé for Dolenio 1178 mg, glucosamin, filmovertrukne tabletter:

 

Anvendelse: Symptomlindring ved mild til moderat slidgigt i knæet. Hvis der ikke ses symptomlindring efter 2-3 måneder, bør fortsat behandling med glucosamin genovervejes. Dosering: Et tablet daglig. Tabletten kan tages uafhængig af måltiderne. Dolenio bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kontraindikationer: Dolenio må ikke anvendes af personer med skaldyrsallergi, da det aktive stof er udvundet fra skaldyr. Overfølsomhed overfor det aktive stof eller for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Astmapatienter, der begynder på glucosaminbehandling, bør være opmærksomme på potentiel forværring af astmasymptomer. Dette lægemiddel indeholder 151 mg natrium pr. dosis. Dette bør tages i betragtning ved behandling af personer, som er på natriumfattig diæt. Interaktion med andre lægemidler: Der er rapporteret om øget effekt af coumarin antikoagulanter f.eks. warfarin ved samtidig indtagelse med glucosamin. Graviditet og amning: Dolenio bør ikke anvendes til gravide og bør ikke anvendes i ammeperioden. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjente maskiner: Ikke mærkning. Forekommer svimmelhed eller sløvhed anbefales bilkørsel eller maskinbetjening ikke. Bivirkninger: De hyppigst forekommende bivirkninger ved behandling med clucosamin er kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og diarré. Desuden er hovedpine, træthed, udslet, hudkløe og rødme rapporteret. De rapporterede bivirkninger er sædvanligvis milde og forbigående. Overdosering: I tilfælde af overdosering med glucosamin skal behandling standses og lægen kontaktes. Priser og pakninger pr. april 2016: 90 stk. 259,00 kr. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Blue Bio Pharmaceuticals Limited, Mercer Street, Lower Dublin, Ireland.Dansk repræsentant: Jungle Logistics, Hvidovre. Produktresuméet er forkortet. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos Pharmazan Pharmaceuticals Aps April 2016